Hòa Bình – Siêu tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí được Sun Group hướng tới.

Hòa Bình là địa phương sở hữu vị trí địa cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi luôn được đánh giá là “vùng đất hứa” trong thị trường bất động sản. Trong những năm gần đây, Hoà Bình là địa phương thu hút nhiều dự án nghỉ dưỡng lớn, nhỏ, dựa trên những lợi…
Read more