Profile

Realhomes - Always beside you

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

NHÂN LỰC REALHOMES

Nguồn nhân lực hiện nay của Realhomes là hơn 300 nhân viên, trong đó 80% là những người trẻ xuất thân từ các trường đại học danh tiếng về kinh tế, tài chính, marketing….

CÁC CHI NHÁNH